Naszym celem jest dążenie do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług. W procesie badawczym zorientowani jesteśmy na zdobywanie wiedzy, którą można przełożyć na konkretne rozwiązania, umożliwiające rozwój instytucji zlecającej badanie. Posiadamy duże doświadczenie badawcze zarówno z zakresu badań ewaluacyjnych, rynkowych oraz społecznych. Przed założeniem Instytutu Badań Ewaluacyjnych Rynkowych i Społecznych zdobyliśmy doświadczenie badawcze, biorąc udział w realizacji projektów badawczych na zlecenie takich podmiotów jak:
- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
- Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
- Narodowe Centrum Nauki
- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
- Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,
- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
- Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Badania ewaluacyjne
Realizujemy badania ewaluacyjne polityk publicznych na poziomie strategii, programów oraz projektów finansowanych ze środków europejskich, a także ze środków krajowych.
Pomagamy także w przygotowaniu zamówień publicznych na realizację badań ewaluacyjnych.

Badania rynku
Realizujemy badania typu:
- "mystery shopper",
- oceny jakości świadczonych usług,
- analizy potrzeb i upodobań klientów,
- analizy zawartości treści (w tym treści internetowych, m.in. analizy forów internetowych),
- analizy konkurencji,
- analizy grup docelowych,
- analizy potencjału rynkowego.

Badania społeczne
Realizujemy badania społeczne o szerokiej tematyce zgodnej z oczekiwaniami klienta, w tym badania realizowane na zlecenie instytucji naukowych.

Sondaże przedwyborcze
Realizujemy sondaże przedwyborcze na reprezentatywnych próbach, ze szczególnym naciskiem na uzyskanie reprezentatywności wyników na poziomie regionalnym i lokalnym.

Badania typu "omnibus"

Dalej

Stosowane metody i techniki badawcze:
- PAPI,
- CAPI,
- CATI,
- CAWI,
- IDI,
- ITI/TDI,
- FGI,
- diada triada,
- panel ekspertów,
- ankieta audytoryjna,
- wywiad audytoryjny,
- mystery shopper,
- obserwacja zewnętrzna,
- obserwacja uczestnicząca,
- studium przypadku,
- analiza zawartości treści (jakościowa i ilościowa), w tym:
- analiza zawartości Internetu (w tym forów internetowych),
- analiza zawartości mediów tradycyjnych (prasa, radio, telewizja).

Dalej


Dr Hubert Kotarski
Socjolog, badacz, nauczyciel akademicki. Autor kilkunastu publikacji, artykułów naukowych, raportów, strategii oraz analiz. Uczestnik kilkunastu zagranicznych i krajowych konferencji naukowych, warsztatów i seminariów poświęconych problematyce społeczno-gospodarczej. Procował jako ekspert ds. metodologii badań społecznych dla instytucji naukowych, biznesowych oraz samorządowych. Posiada bogate doświadczenie badawcze zdobyte przy realizacji badań społecznych, ewaluacyjnych oraz rynkowych. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Regional Studies Association.

Dr Krzysztof Piróg

Dalej

Kontakt


IBERiS Instytut Badań Ewaluacyjnych Rynkowych i Społecznych
al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów - Uniwersytet Rzeszowski
tel. 697 325 209 lub 502 730 719

Działamy w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości
ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa, NIP 524-249-51-43, REGON 015690013, Oddział Rzeszów